L'Ultimo samurai

L'Ultimo samurai
Titolo L'Ultimo samurai
Titolo Originale J˘i-uchi: Hairy˘ tsuma shimatsu
Categorie drammatico
Attori Etsuko Ichihara
Isao Yamagata
Masao Mishima
Michiko Otsuka
Shigeru K˘yama
Tatsuo Matsumura
Tatsuya Nakadai
Tatsuyoshi Ehara
Toshir˘ Mifune
Y˘ko Tsukasa
Registi Masaki Kobayashi
Anno 1967
Minuti 128
Nazione Giappone
Copyright Non Disponibile

Trama e Recensione : L'Ultimo samurai

La trama di L'Ultimo samurai verr pubblicata quanto prima, ci scusiamo per il disagio.

Trailer : L'Ultimo samurai

Il trailer di L'Ultimo samurai non ancora disponibile.
 
 
 

Ti Piace Canali

 

Ti Piace vetrine